فیلم آموزش نحوه طراحی و مدلسازی بلبرینگ با نرم افزار Autodesk Inventor

فیلم آموزش نحوه طراحی و مدلسازی بلبرینگ با نرم افزار Autodesk Inventor

فیلم آموزش نحوه طراحی و مدلسازی بلبرینگ با نرم افزار Autodesk Inventor

این مجموعه شامل:

  • ویدیوی "صامت "با فرمت mp4 به مدت 17 دقیقه
  • فایل مدل طراحی شده با نسخه 2018 نرم افزار inventor به همراه نمودار درختی

(جهت اجرای فایل مدل طراحی شده از نسخه 2018 و بالاتر نرم افزار inventor استفاده نمایید)


خرید آنلاین

فیلم آموزش نحوه طراحی و مدلسازی سه نظام تراش با نرم افزار Autodesk Inventor

فیلم آموزش نحوه طراحی و مدلسازی سه نظام تراش با نرم افزار Autodesk Inventor

فیلم آموزش نحوه طراحی و مدلسازی سه نظام تراش با نرم افزار Autodesk Inventor

این مجموعه شامل:

  • ویدیوی "صامت "با فرمت mp4 به مدت 58 دقیقه
  • فایل مدل طراحی شده با نسخه 2018 نرم افزار inventor به همراه نمودار درختی

(جهت اجرای فایل مدل طراحی شده از نسخه 2018 و بالاتر نرم افزار inventor استفاده نمایید)